Показване 1 - 19 от 19
#Заглавие
 
1Комисия по заетост към областния съвет за развитие
2Областен обществен консултативен съвет
3Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
4Областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания
5Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково
6Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
7Областен съвет за развитие на Област Хасково
8Областен съвет за сигурност
9Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
10Областен съвет за тристранно сътрудничество
11Областен съвет по земеделие и гори
12Областен съвет по условия на труд
13Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
14Областна епизоотична комисия
15Областна комисия “Военни паметници”
16Областна комисия за обществен ред и сигурност
17Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
18Областна комисия по транспорта
19Регионален пандемичен комитет на област Хасково