Показване 1 - 19 от 19
#Заглавие
 
1Регионален пандемичен комитет на област Хасково
2Областна комисия по транспорта
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областна комисия за обществен ред и сигурност
5Областна комисия “Военни паметници”
6Областна епизоотична комисия
7Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
8Областен съвет по условия на труд
9Областен съвет по земеделие и гори
10Областен съвет за тристранно сътрудничество
11Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
12Областен съвет за сигурност
13Областен съвет за развитие на Област Хасково
14Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
15Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково
16Областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания
17Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
18Областен обществен консултативен съвет
19Комисия по заетост към областния съвет за развитие