Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации


Ръководител: Станислав Дечев  - Областен  управител на Област Хасково
Заместник-ръководители: Стефка Здравкова - Зам. областен управител на Област Хасково
Красимир Бончевглавен експерт и Служител по сигурността на информацията в Областна администрация
основни ЧЛЕНОВЕ от Областна администрация хасково, за всички извънредни ситуации:

Добрина Вълева - директор дирекция АПОФУС
Петя Демирева - директор дирекция АКРРДС
Златка Добрева – старши експерт в дирекция АПОФУС
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОПЕРАТИВНА ГРУПА от Областна администрация хасково за подпомагане на областния щаб, ПОД РЪКОВОдСТВото НА - ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР:
Венета Вълкановаглавен експерт в дирекция АКРРДС
Валентина Дамяноваглавен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
Янка Гъбова – главен счетоводител в дирекция АПОФУС
Яна Гъровастарши експерт в дирекция АКРРДС
основни ЧЛЕНОВЕ от регионални структури за всички извънредни ситуации:
Областна дирекция на МВР - Хасково - Директор ст. комисар Ангел Цанков
Регионална дирекция ПБЗН – Хасково - Началник комисар Николай Вълчев
ТД „Национална сигурност” Хасково – Директор Павел Несторов
Областно пътно управление – Хасково - Директор инж. Радостин Ламбрев
Регионална здравна инспекция - Хасково - Директор Соня Димитрова

Център за спешна медицинска помощ – Хасково - Директор Петя Радева

Военно формирование 52740 – Хасково – командир подп. Николай Александров

МБАЛ – ХасковоИзпълнителен директор д-р Георги Гелов

Метеорологична обсерватория Хасково – ръководител Спас Александров
Областна дирекция по безопасност на хранитед-р Георги Илиев
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ:
ВиК ЕООД - Хасково - Управител
ХТКА - каскада Арда – Ръководител
РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор
- резервен член – ГПУ Свиленград – началник
РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор
-  резервен член – ГПУ Ново село – началник
-  резервен член – ГПУ Ивайловград – началник
ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник
БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор
БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор
ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив - Ръководител
ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив – Ръководител
БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация” - Ръководител
ОД „Земеделие” Хасково – Директор
„Напоителни системи” ЕАД клон Хасково – Управител
Басейнова Дирекция за управление на водите ИБРПловдив – председател
Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор
Регионален кооперативен съюз – Хасково – председател
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенцияДиректор
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ АВАРИЯ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ:
Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор
РИОСВ – Хасково – Директор
Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел
ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ биологично и бактиорологично замърсяване, заразяване на хора, животни и растения:
ВиК ЕООД - Хасково - Управител
ХТКА - каскада Арда – Ръководител
ОД „Земеделие” Хасково – Директор
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ земетресение и свлачищни процеси:
Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор
ВиК ЕООД - Хасково - Управител
ЕСО ЕАД МЕР Хасково – Ръководител
ЕВН Електроразпределение – Пловдив
РИОСВ – Хасково – Директор
РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор
- резервен член – ГПУ Свиленград – началник
РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор
- резервен член – ГПУ Ново село – началник
- резервен член – ГПУ Ивайловград – началник
ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник
БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор
БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор инж.
ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив
ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив
БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация”
ОД „Земеделие” Хасково – Директор

„Напоителни системи” ЕАД клон Хасково Управител

РДНСК – Сектор Хасково – Началник
Басейнова Дирекция за управление на водитеПловдив - представител
Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел
БАН – Сеизмична станция Димитровград – отговорник
Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор
Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ, ВЕТРОВЕ И ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ:
Регионален инспекторат по образованието-Хасково- Директор
ЕСО ЕАД МЕР Хасково – Ръководител
ЕВН Електроразпределение – Пловдив
РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор
- резервен член – ГПУ Свиленград – началник
РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор
- резервен член – ГПУ Ново село – началник
- резервен член – ГПУ Ивайловград – началник
ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник
БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор
БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор
ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив
ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив
БТК – Хасково – мениджър „Експлоатация”
ОД „Земеделие” Хасково – Директор
Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор
Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ ПОЖАРИ:
РИОСВ – Хасково – Директор
РД „Гранична полиция” - Елхово - Директор
- резервен член – ГПУ Свиленград – началник
РД „Гранична полиция” - Смолян - Директор
- резервен член – ГПУ Ново село – началник
- резервен член – ГПУ Ивайловград – началник
ОО „Автомобилна администрация” Хасково – Началник
БДЖ Пътнически превози ЕООД Пловдив – Директор
БДЖ Товарни превози ЕООД Пловдив – Директор
ЖИ Регионално поделение „Енергосекция” Пловдив
ЖИ Секция „Сигнализация и телекомуникация” Пловдив
ОД „Земеделие” Хасково – Директор
Югоизточно държавно предприятие - Сливен – директор
ТП "ДГС - Хасково" - директор
Регионална лаборатория – Хасково, МОСВ – Началник отдел
Областен съвет на БЧК – Хасково – Директор
Регионален кооперативен съюз – Хасково - председател
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция - Директор
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ ПРИ промишлени аварии свързани с отделяне на опасни химически вещества:
РИОСВ – Хасково – Директор