Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията


Председател:

1. Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково

Зам. председател:

2. Стефка Здравкова – Заместник областен управител на Област Хасково

Секретар:

3. Красимир Бончев -  главен експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

4. Грозданка Христова – главен юрисконсулт в Областна администрация Хасково

5. Златка Добрева - старши експерт в Областна администрация Хасково

6. Нели Вълканова – връзки с обществеността на Областна администрация Хасково

7. Иван Стоянов – Окръжен прокурор

8. Тошо Динков - Окръжен следствен отдел при ОП Хасково

9. Ангел Цанков – Директор Областна Дирекция “МВР” - Хасково

10. Павел Несторов – Директор ТД НС – гр.Хасково

11. Димитър Гърков – старши инспектор в ТД на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество Хасково

12. Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция Хасково

13. Красимир Фучеджиев – И.Д. зам. началник на Митница Бургас

14. Началник Регионален инспекторат по образованието Хасково

15. Кремена Манджукова-Тодорова – главен юрисконсулт към ИБП "Обжалване" офис Хасково, ТД НАП Пловдив

16. Янчо Янчев – Хасковска търговско-промишлена палата

17. Миглена Тянкова – Председател Окръжен съд Хасково / Милена Петева-Георгиева зам. председател на Окръжен съд Хасково

18. Хайгухи Бодикян - Председател на АС-Хасково, а в нейно отсъствие съдът да бъде представляван от Ива Байнова - Зам. председател на АС-Хасково

19. Радослав Сотиров – Регионална дирекция "Гранична полицейя – Елхово

20. Георги Матеров - Началник Гранично полицейско управление – Ново село

21. Стефан Димитров - КРИБ - Хасково

22. Калин Савов - изп. директор на Асоцияция "Прозрачност без граници" София

23. Цанка Семерджиева - главен редактор на вестник "Хасковска Марица"

24. Ваня Петкова – редактор в Телевизия ЕТВ Хасково

25. Живка Тодорова – репортер в Дарик радио

26. Мариана Димитрова – кореспондент на БТА - Хасково

27. Димитър Иванов - кореспондент Нова телевизия ЕКИП Хасково

28. Мария Василева - кореспондент БТВ ЕКИП Хасково

29. Антоанета Станчева – Изпълнителен Директор Сдружение “Икар”.