Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Председател:

Д-р Стефка Здравкова  - Заместник областен управител на Област Хасково

Заместник - председател:

Старши комисар Ангел Цанков Директор на ОД МВР Хасково

Секретар:

Димка Иванова -  Старши експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

 1. 1. Петя ДемиреваДиректор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Хасково

 1. 2. Главен инспектор Димо Чобанов – ВПД Началник на секторПътна полиция“ - ОД МВР Хасково

 1. 3. Антон СтавревНачалник на ОО „Автомобилна администрация“ - Хасково

 1. 4. Станимир Минчев - Контрольор автомобилен транспорт в ЦСПМ - Хасково

 1. 5. Нина Николова Главен експерт в Регионална здравна инспекция - Хасково

 1. 6. Инж. Венета Стойчева Главен специалист в Областен съвет на БЧК - Хасково

 1. 7. Инж. Златко Янков Старши експерт в отдел ИРД при ОПУ - Хасково

 1. 8. Нели Дялкова Старши експерт по български език и литература в РУО - Хасково

 1. 9. Велин Балкански Заместник - кмет на община Хасково

 1. 10. Пламен Димов Главен експерт в дирекция ОССДСОМП в община Димитровград

 1. 11. Живко КасабовСлужител по сигурността в община Харманли

 1. 12. Инж. Ермет Арабаджи Директор на Дирекция УТТООС в община Стамболово

 1. 13. Нуртин Сабри Заместник - кмет на община Минерални бани

 1. 14. Петър ДимитровТехнически сътрудник „Охрана, язовири и обществен ред“ в община Любимец

 1. 15. Живко Чакъров - Заместник - кмет на община Симеоновград

 1. 16. Наско Стоянов - Заместник - кмет на община Тополовград

 1. 17. Инж. Руен Бахчеванов Главен експерт, дирекция УТЕПОР в община Маджарово

 1. 18. Димитър БакърджиевСтарши инспектор - КОН в община Свиленград

 1. 19. Красен Кръстев Заместник - кмет на община Ивайловград

 1. 20. Григор Щилянов Представител на Национална транспортна камара Пловдив

 1. 21. Митко Полихронов Представител на Корпорация на автомобилните превозвачи

 1. 22. Малина Славова Председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила“

 1. 23. Ангел Янков СБА - клон Хасково

 1. 24. Снежана Михайлова Заместник - директор на Младежки център - Хасково

 1. 25. Николай Грудев - Председател на Съюза на българските журналисти Хасково

 1. 26. Делян Аврамов – Репортер във вестник „Хасковска Марица“

 1. 27. Мария Ламбова – Редактор в Телевизия eТВ

 1. 28. Тодор КръшковРедактор в HASKOVO.NET

 1. 29. Димитър ИвановГлавен редактор на HASKOVO.INFO

 1. 30. Живка Тодорова - Редактор в ДАРИК ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2018 – м. юни 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.06.2018 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-58/11.06.2018 год. и и писмо с изх. № РД-21-241-(22)/11.06.2018 г. на Областния управител на област Хасково.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

 

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

П Р О Т О К О Л № 2 / 11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година