Областен съвет по земеделие и гори


Председател:

Кадир Исов                                - ВрИД Областен управител на област Хасково

 

Заместник председател:

Милена Трендафилова             - Директор дир. „АКРРДС” в Областна администрация - Хасково

 

Секретар:

Венелин Парапанов                     - Главен експерт в дир. „АКРРДС” в Областна администрация - Хасково

Членове:

 • Златимир Желев  - Зам. кмет на община Хасково
 • Наталия Пачеманова  - Зам. кмет на община Симеоновград
 • Ибрам Тахир  - Зам. кмет на община Стамболово
 • Кръстю Делииванов  - Директор дир. „ОСПСД” в общ. Ивайловград
 • Нели Парашева - Нач. отдел „Общинска собственост” в общ. Свиленград
 • Пенка Колева  - Гл. експерт  „Стопански дейности, земеделие и екология” в общ. Тополовград
 • Тонка Сарова  - Гл. експерт „Икономическо развитие” в общ. Маджарово
 • Боряна Колева  - Старши експерт дир. „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” в общ. Димитровград
 • Веселин Вълчанов  - Младши експерт „ОС” в общ. Харманли
 • Станислав Педев  - Гл. специалист в отд „МПСХД” в общ. Минерални бани
 • Слави Михов   - Специалист „Земеделие, земи, язовири и горски фонд” в общ. Любимец
 • Фикри Рамаданов  - Директор „Регионална дирекция на горите” Кърджали
 • Тодор Тодоров  - Гл. експерт – координатор в ТОО – Хасково, НССЗ
 • Христо Сариев  - Директор на ОД „ДФЗ” Хасково
 • Танер Емин   - ИД Директор ОД „Земеделие” Хасково
 • Николай Вълчев - Началник „Противопожарна безопасност и защита на населението” Хасково
 • Димитър Илиев   - Директор РИОСВ Хасково
 • Д-р Владимир Хърсев  - ИФ Директор „Областна дирекция по безопасност на храните” - Хасково
 • Митко Димитров  - Началник на ТЗ „Изпълнителна агенция по лозята и виното” Хасково
 • Георги Пеев  - Ръководител звено „Строителство и ОПВВВ” при  „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа
 • Д-р Милчо Милчев  - Началник сектор „ИАРА” Хасково
 • Тошо Тодоров - Председател на „Областен браншови пчеларски съюз”  Хасково
 • Димитър Костадинов  - Председател на„Асоциация на памукопроизводителите и памукопреработвателите” Хасково
 • Георги Димов   - Председател на Асоциация „Български пипер”
 • Желка Далова   - ЗП „Желка Далова” с. Книжовник, общ. Хасково
 • Станка Благова  - Управител на „Булхранмраз” ЕООД с. Жълти бряг, общ. Стамболово
 • Митю Вълчев    - Управител на „Агрофермер – 2002” ЕООД гр. Димитровград

 

 

Протокол от заседание на Областния съвет по земеделие и гори на област Хасково, проведено на 08.11.2013г.

Протокол №2 от заседание на Областния съвет по земеделие и гори на област Хасково, проведено на 30.11.2012г.