Областен съвет за сигурност


Председател: Станислав Дечев - Областен управител на област Хасково

 

Секретар: Красимир Бончев - Гл. експерт ОМП в Областна администрация Хасково

 

Членове:

 • Добрина Вълева - Директор дирекция АПОФУС
 • Петя Демирева -  Директор дирекция АКРРДС
 • Златка Добрева - ст. експерт в дирекция АПОФУС
 • ст. комисар Ангел Цанков - Директор на ОДМВР Хасково
 • комисар Николай Вълчев - Директор на РДПБЗН Хасково
 • подп. Николай Александров - Командир на военно формирование 52740 - Хасково
 • полк. Славчо Колев - Началник на Военно окръжие Хасково
 • Павел Несторов - Директор ТД НС – гр.Хасково
 • д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
 • инж. Димитър Илиев - Директор на РИОСВ Хасково
 • инж. Радостин Ламбрев - Директор на ОПУ Хасково
 • инж. Тодор Марков - Управител на „ВиК” ЕООД Хасково
 • д-р Соня Димитрова - Директор на РЗИ Хасково
 • д-р Георги Гелов - Директор на МБАЛ Хасково;