Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково


Предстои актуализация.

Председател: Ирена Узунова – Областен управител на област Хасково

Заместник – председател: Донка Петрова – Главен секретар

Секретар: Стефан Марков – държавен експерт и служител по сигурността и информацията

И членове:
•    Доротея Добрева – ст. юрисконсулт в Областна администрация – Хасково
•    Златка Добрева – младши експерт в Областна администрация – Хасково
•    Д-р Соня Димитрова – Директор РЗИ
•    Д- р Снежана Иванова – Директор на Дирекция „Надзор на заразните болести” -РЗИ
•    Д-р Петя Радева – Директор ЦСМП
•    Д- р Павлина Куюмджиева – Директор на Регионална здравно осигурителна каса
•    Георги Георгиев – служител в ТДНС - Хасково
•    Петьо Петров – Директор  на ОД МВР
•    Ангел Цанков - Началник отдел  ООРП към ОД МВР
•    Николай Вълчев – Началник ОУ ПБЗН