Регионален пандемичен комитет на област Хасково


Предстои актуализация.

Председател: Ирена Узунова – Областен управител на област Хасково
Заместник – председател: Донка Петрова – Главен секретар
Секретар:Стефан Марков – държавен експерт и служител по сигурността и информацията
И членове:
•    Доротея Добрева – ст. юрисконсулт в Областна администрация – Хасково
•    Златка Добрева – младши експерт в Областна администрация – Хасково
•    Кметове на общини от Област Хасково
•    Николай Вълчев – Началник ОУ ПБЗН Хасково
•    Петьо Петров – Директор ОД МВР Хасково
•    Георги Георгиев – Представител на ТД „Национална сигурност” Хасково
•    Ангел Цанков  – Началник отдел “Опазване обществения ред и превенция” при ОД МВР
•    Димитър Илиев – Директор  на РИОСВ Хасково
•    Минка Мичеринкова – Директор Областен съвет на БЧК - Хасково
•    Представител на НПО Фондация „Толерантност и взаимопомощ”
•    Д-р Соня Димитрова – Директор РЗИ
•    Д-р Петя Радева – Директор ЦСМП
•    Д- р Павлина Куюмджиева – Директор на Регионална здравно осигурителна каса
•    Веселина Вълчанова – Управител на аптека “Гален” ЕООД
•    Д-р Георги Илиев – Директор ОД по безопасност на храните Хасково
•    Д- р Снежана Иванова – Директор на Дирекция „Надзор на заразните болести” -РЗИ
•    инж. Петко Стойчев – Директор ВиК - Хасково
•    Стоян Иванов – Началник Регионална Дирекция “Гранична полиция” - Елхово
•    Бойко Бошков – Началник Регионална Дирекция “Гранична полиция” – Смолян

Резервни членове от “Гранична полиция”:
•    Георги Калайджиев – началник Гранично полицейско управление – Свиленград
•    Георги Матеров - началник Гранично полицейско управление – Ново село
•    Христо Тютюнджиев -  началник Гранично полицейско управление – Ивайловград