Областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания


Не актуална информация. Предстои актуализация.

Председател

Румяна Въчева - Заместник областен управител

Зам. председател

Донка Петрова - Главен секретар

Членове

 • Венелин Парапанов - Главен експерт отдел "КАО"
 • Димка Иванова - Младши експерт
 • Д-р Соня Димитрова - Директор  РЦЗ – Хасково
 • Коста Костов - Директор РСЗ – Хасково
 • Вартухи Хачикян - И.д. директор ДБТ – Хасково
 • Тонка Караиванова - Директор ДБТ – Харманли
 • Антония Тюйлиева - Директор ДБТ – Димитровград
 • Северина Методиева - Директор - ДБТ – Свиленград
 • Д-р Павлина  Куюмджиева - Директор - РЗОК – Хасково
 • Грета Иванова - Директор - РДСП Хасково
 • Златка Караджовая -Директор Дир. “Социално подпомагане” Хасково
 • Йовка Черкелова - Директор Дир. “Социално подпомагане” Тополовград
 • Наталия Дрехарова - Директор Дир. “Социално подпомагане” Харманли
 • Росица Христова - Директор - Дир. “Социално подпомагане” Свиленград
 • Жанета Желева - Директор - Дир. “Социално подпомагане” Димитровград
 • Елена Стефанова - Директор    Дир. “Социално подпомагане” Ивайловград
 • Иван Панайотов - Началник РИО Хасково
 • Малина Славова - Изп. директор Сдр."Шанс закрила"
 • Венета Антонова - Член на Управителния съвет Сдружение Клуб ЮНЕСКО
 • Милка Костова - Председател Сдружение "КИФУ"
 • Даниела Стоянова - Спец. връзки с обществеността Общ. предприятие "Младежки център"
 • Антоанета Станчева - Изп. директор Сдружение ИКАР
 • Петър Дялков - Председател - “Съюз на диабетоболните”
 • Дорка Александрова - Председател Фондация "Диабет"
 • Мария Георгиева - Председател РО на глухите Х-во
 • Георги Желев - Председател Съюз на слепи Х-во