Комисия по заетост към областния съвет за развитие


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станислав Дечев – Областен управител на област Хасково

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Здравкова – Зам. областен управител на област Хаково

СЕКРЕТАР:

Господин Господинов – Директор дирекция „РСЗ” Хасково

ЧЛЕНОВЕ:

Венелин Парапанов - гл. експерт дир. „АКРРДС” в Обл. администрация  - Хасково

Добри Беливанов – кмет на община Хасково

Иво Димов – кмет на община Димитровград

Мария Киркова – кмет на община Харманли

Георги Манолов – кмет на община Свиленград

Милена Рангелова – кмет на община Симеоновград

Анастас Анастасов – кмет на община Любимец

Диана Овчарова – кмет на община Ивайловград

Божин Божинов – кмет на община Тополовград

Милко Армутлиев – кмет на община Маджарово

Мухлис Сербест – кмет на община Стамболово

Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални бани

Антония Тюйлиева – директор дирекция „Бюро по труда” - Димитровград

Тянко Кондов – директор дирекция „Бюро по труда” - Хасково

Тонка Караиванова – директор дирекция „Бюро по труда” - Харманли

Соня Славова – директор дирекция „Бюро по труда”- Свиленград

Веселин Тодоров – председател на РС на КНСБ - Хасково

Марио Бисеров – председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Хасково

Стефан Манахилов – директор РДСП - Хасково

Д-р Соня Димитрова – директор РЗИ - Хасково

Петър Андреев - директор дирекция „Инспекция по труда” - Хасково

Николай Латев – гл. експерт в ТСБ”Юг”, отд. „Статистич. изследвания” Хасково

Красимира Джисова - Илиева - началник на РУО - Хасково

Янчо Янев - председател на УС на ХТПП

Георги Ривов - областен председател на Съюз за стопанска инициатива - Хасково

Стефан Димитров - регионален председател на КРИБ - Хасково

Славейко Пънкин - зам. председател на РСК – Хасково

Милка Костова - председател на „Съюз на инвалидите” Хасково

Венета Антонова - председател на УС на Клуб „ЮНЕСКО” Хасково

Иванка Душкова - председател на УС на Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” Хасково

Малина Славова - председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила” Хасково

 

Протокол №3/2012 от заседание на Комисията по заетост към областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 1/2013 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 2/08.05.2013 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №3\29.10.2013г. от заседанието на Комисията за приемането на регионалните програми за заетост и обучение

Протокол №4\05.12.2013г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 1/2014 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №2/29.10.2014г.

Протокол №1/28.01.2015г. от заседание на Комисията по заетост към областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №2/27.04.2015г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №1/26.01.2016г. от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/03.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3/17.09.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 4/29.09.2016 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 2/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3/2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Протокол №4\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №5\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №6\2017г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково


Протокол №1\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №2\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково

Протокол №3\2018г. от заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково