Областна комисия за обществен ред и сигурност


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Областен управител

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

СТЕФКА ЗДРАВКОВА – Заместник областен управител

АНГЕЛ ЦАНКОВ – Директор ОД на МВР - Хасково

СЕКРЕТАР:

КРАСИМИР БОНЧЕВ – Секретар на Областен съвет за сигурност и служител по сигурността на информацията

ЧЛЕНОВЕ:

Началник отдел „Охранителна полиция” при ОД МВР - Хасково

Златка Добрева – Областна администрация - Хасково
Кметове на общини от Област Хасково, като председатели на местните комисии по обществен ред и сигурност.
Началник Регионален инспекторат по образованието - Хасково
Директор РД „Социално подпомагане” - Хасково

МЕДИИ

Представител на ЕТВ
Представител на ДАРИК РАДИО
Представител на БТА - Хасково
Представител на  вестник “ХАСКОВСКА МАРИЦА”

 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представител на Сдружение „Шанс и закрила” - Хасково

Представител на Сдружение “Икар” - Хасково

Представител на Фондация „Български център за джендър изследвания” - Хасково

 

На заседанията на комисията се поканват за присъствие

Заместник Окръжен прокурор -  Хасково

Зам. председателя на Окръжен съд – Хасково