Областна комисия “Военни паметници”


Председател: Станислав Дечев – Областен управител на област Хасково;

Заместник – председател: –  Заместник Областен управител на Област Хасково;

Секретар: Красимир Бончев – Главен експерт Областна администрация – Хасково;

Членове:

1. Мария Виденова – старши юрисконсулт, Областна администрация – Хасково.

2. Златка Добрева – старши експерт, Областна администрация – Хасково.

3. Иво Антонов – Директор  Дирекция “Социална политика” – Министерство на отбраната

4. Подполковник Николай Александров – командир на военно формирование 52740 - Хасково. Резервен член капитан Георги Георгиев.

5. Васил Русев – Началник сектор “Регионални дейности” - Хасково, ДС на МО.

6. Олег Филев – гл. експерт Военен клуб – Хасково.

7. Красимира Узунова – главен уредник на отдел "Нова история на България" в Регионален исторически музей – Хасково.

8. Румен Атанасов – главен експерт „Отбранително мобилизационна подготовка” , Община Хасково

9. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград.

10. Кязим Хюсеин Кязим – Началник канцелария при Общинска Администрация – Стамболово.

11. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград.

12. Елена Димова - Маврева – Директор на Исторически музей – Свиленград.

13. Цвета Митонова – гл. експерт ОМП в Община Ивайловград. Резервен член - Даниела Ташкова - ст. експерт.

14. Цонка Тончева – ст. експерт в отдел „Образование и социални дейности”, община Харманли.

15. Кольо Караиванов – специалист ОМП в община Симеоновград.

16. Таня Стоянова – Секретар на община Маджарово.

17. Иван Райков – Главен специалист ОМП и ССИ, община Минерални бани.

18. Петър Петров – ст. експерт РКИ в община Любимец.

19. Аврам Ниего – Областен съвет “Съюз на ветераните от войните в България” – гр. Хасково.

20. Станьо Гогов – Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

21. Недка Събева Желязкова – председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите".