Представители на Световната банка ще участват в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.


То ще се проведе утре, 3 октомври 2018 г. от 10:30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. Председател на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР е областният управител на област Хасково Станислав Дечев. В заседанието ще участват заместник-министри, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на министерства, на синдикални и браншови организации и др.
Основната дискусия, в която ще се включат представителите на Световна банка и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е за предвижданите промени в изпълнението на политиката за регионално развитие в страната и ролята на регионалните съвети за развитие. 
В дневния ред на форума са включени още обсъждане на актуални въпроси, касаещи пътната инфраструктура на област Хасково (Път III-5509 „Свиленград – Щит – Маточина“; Път III-807 „Върбица – Скобелево“; Път III-559 „Тополовград – Светлина“), както и обсъждане на проблема с организацията на движението на товарните автомобили по трасето към ГКПП „Капитан Андреево“. 
Ще бъде представен проект за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ в Пловдив и приемане на решение за подкрепа на неговото създаване. Участници ще докладват и за напредъка по изпълнението на предишни взети решения на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

Нели Вълканова