Регионалният съвет за развитие на Южен централен район заседава днес в Хасково под председателството на областния управител Станислав Дечев.


В работата на форума участваха членовете на Съвета и представители на МРРБ, Световната банка и на държавни институции от ЮЦР.
Доклад за състоянието на няколко пътни отсечки в област Хасково, които се нуждаят от цялостен ремонт и рехабилитация представи директорът на ОПУ инж. Радостин Ламбрев. Това са 36 км. отсечка от Свиленград-Щит-Маточина Този път не е ремонтиран от 35 години, а през последните две години за частично кърпене на отсечката са инвестирани 150 хиляди лева. Пътят е опасен и трябва да бъде основно ремонтиран, категорични са анализите на експертите от ОПУ. Ориентировъчната стойност на този ремонт е 28 милиона лева. Другата пътна връзка, която се нуждае от основен ремонт е Върбица- Скобелево. Третата пътна връзка е Тополовград- Светлина. Участъкът е в лошо технико-експлоатационно състояние и за цялостното му подобряване е необходим основен ремонт. През 2016 година е изработен технически проект за пътя на територията на област Хасково до границата със Стара Загора. Търсят се възможности за финансиране на ремонта, отчете инж. Радостин Ламбрев. Областният управител на Хасково Станислав Дечев подчерта, че и трите отсечки са изключително важни за област Хасково. Върбица-Скобелево свързва три области Стара Загора-Хасково-Кърджали и това е пътят, който извежда част от трафика към Маказа.“Този въпрос съм го поставял на различни нива, но все още няма решение за неговия ремонт. Затова сега искам да бъде приет и от РСР на ЮЦР, за да бъде взет под внимание. За пътя Светлина-Тополовград е много важно да бъде ремонтиран, защото по това трасе пътуват работещите в Старозагорско, а отварянето на това трасе ще оживи икономически община Тополовград, обясни Станислав Дечев. За трасето в община Свиленград всички сме единодушни, че е много важен, защото извън всички други мотиви, искам да изтъкна, че пътят Свиленград-Маточина е важен и за сигурността на страната. Това е тъп, който се ползва от Гранична полиция, мотивира искането си областният управител на Хасково.
РСР на ЮЦР със свое решение потвърди важността на трите отсечки и настоява пред компетентните институции да се осигурят средства и тези приоритетни за Хасковска област пътища да бъдат ремонтирани. В дневния ред на заседанието докладва ст.комисар Ангел Цанков – директор на ОД на МВР Хасково за организацията на движение на товарните автомобили по трасето преди ГКПП“Капитан Андреево“. Там периодично се образуват колони от тежкотоварни автомобили, които реално създават опасност за възникване на ПТП с необратими последици. Това налага ежедневно отделяне на наряд на сектор Пътна полиция при ОД на МВР Хасково, който да регулира движението. През ГКПП“Капитан Андреево“ ежедневно минават между 2-3 хиляди МПС, а през лятото броят на преминаващите през пункта МПС достига 7-8 хиляди. Рискът от възникване на катастрофи с тежки последици е голям и обусловен от това, че водачите на тежкотоварни автомобили неконтролируемо преминават или стоят на пътното платно. Към днешна дата в ОД на МВР Хасково няма информация за предприети действия от страна на АПИ за изграждане на паркинг , както и за предприети действия относно изграждане на пътна връзка между АМ Марица и път I-8, подчерта ст.комисар Цанков. Затова той представи вариант за регулиране на тежкотоварния трафик на входа на ГКПП Капитан Андреево на изход от България. Според него трябва да се изгради нова пътна връзка при км 112 на АМ „Марица“, която да свързна път I-8. През нея да се отклоняват само товарните автомобили, да им бъде осигурен паркинг, хигиенно - битови условия за престой и светофарна уредба, която да се управлява от Гранична полиция с цел регулиране на потока. Ст.комисар Цанков предложи да се изготви нов проект за организация на движението от АПИ и да се съгласува с компетентните органи.
„Настоявам решението за разрешаването на проблема с товарния трафик през ГКПП Капитан Андреево да се вземе незабавно“, каза областният управител на Хасково и председател на РСР на ЮЦР Станислав Дечев. Той подчерта, че с образуването на опашки непосредствено преди Граничния пункт се повишава рискът от тежки катастрофи с фатален край, има пробелм с почистването и поддържането на пътя. „Това не е проблем единствено на област Хасково, това е национален проблем и затова настоявам за неговото незабавно разрешанане“, категоричен е областният управител на Хасково. Съветът прие единодушно предложението по тази точка от дневния ред. 
Областният управител на Смолян Недялко Славов докладва за напредъка по основният приоритет на област Смолян- отварянето на граничния пункт Рудозем- Ксанти. Това ще бъде шестият пункт между България и Гърция. Този проект се финансира по ТГС България – Гърция и според прогнозата на областния управител на Смолян ще бъде завършен през май 2020 година. В ход са процедурите по изпълнение на още едно важно за ЮЦР решение, а именно изграждането н

В работата на форума участваха членовете на Съвета и представители на МРРБ, Световната банка и на държавни институции от ЮЦР.
Доклад за състоянието на няколко пътни отсечки в област Хасково, които се нуждаят от цялостен ремонт и рехабилитация представи директорът на ОПУ инж. Радостин Ламбрев. Това са 36 км. отсечка от Свиленград-Щит-Маточина Този път не е ремонтиран от 35 години, а през последните две години за частично кърпене на отсечката са инвестирани 150 хиляди лева. Пътят е опасен и трябва да бъде основно ремонтиран, категорични са анализите на експертите от ОПУ. Ориентировъчната стойност на този ремонт е 28 милиона лева. Другата пътна връзка, която се нуждае от основен ремонт е Върбица- Скобелево. Третата пътна връзка е Тополовград- Светлина. Участъкът е в лошо технико-експлоатационно състояние и за цялостното му подобряване е необходим основен ремонт. През 2016 година е изработен технически проект за пътя на територията на област Хасково до границата със Стара Загора. Търсят се възможности за финансиране на ремонта, отчете инж. Радостин Ламбрев. Областният управител на Хасково Станислав Дечев подчерта, че и трите отсечки са изключително важни за област Хасково. Върбица-Скобелево свързва три области Стара Загора-Хасково-Кърджали и това е пътят, който извежда част от трафика към Маказа.“Този въпрос съм го поставял на различни нива, но все още няма решение за неговия ремонт. Затова сега искам да бъде приет и от РСР на ЮЦР, за да бъде взет под внимание. За пътя Светлина-Тополовград е много важно да бъде ремонтиран, защото по това трасе пътуват работещите в Старозагорско, а отварянето на това трасе ще оживи икономически община Тополовград, обясни Станислав Дечев. За трасето в община Свиленград всички сме единодушни, че е много важен, защото извън всички други мотиви, искам да изтъкна, че пътят Свиленград-Маточина е важен и за сигурността на страната. Това е тъп, който се ползва от Гранична полиция, мотивира искането си областният управител на Хасково.
РСР на ЮЦР със свое решение потвърди важността на трите отсечки и настоява пред компетентните институции да се осигурят средства и тези приоритетни за Хасковска област пътища да бъдат ремонтирани. В дневния ред на заседанието докладва ст.комисар Ангел Цанков – директор на ОД на МВР Хасково за организацията на движение на товарните автомобили по трасето преди ГКПП“Капитан Андреево“. Там периодично се образуват колони от тежкотоварни автомобили, които реално създават опасност за възникване на ПТП с необратими последици. Това налага ежедневно отделяне на наряд на сектор Пътна полиция при ОД на МВР Хасково, който да регулира движението. През ГКПП“Капитан Андреево“ ежедневно минават между 2-3 хиляди МПС, а през лятото броят на преминаващите през пункта МПС достига 7-8 хиляди. Рискът от възникване на катастрофи с тежки последици е голям и обусловен от това, че водачите на тежкотоварни автомобили неконтролируемо преминават или стоят на пътното платно. Към днешна дата в ОД на МВР Хасково няма информация за предприети действия от страна на АПИ за изграждане на паркинг , както и за предприети действия относно изграждане на пътна връзка между АМ Марица и път I-8, подчерта ст.комисар Цанков. Затова той представи вариант за регулиране на тежкотоварния трафик на входа на ГКПП Капитан Андреево на изход от България. Според него трябва да се изгради нова пътна връзка при км 112 на АМ „Марица“, която да свързна път I-8. През нея да се отклоняват само товарните автомобили, да им бъде осигурен паркинг, хигиенно - битови условия за престой и светофарна уредба, която да се управлява от Гранична полиция с цел регулиране на потока. Ст.комисар Цанков предложи да се изготви нов проект за организация на движението от АПИ и да се съгласува с компетентните органи.
„Настоявам решението за разрешаването на проблема с товарния трафик през ГКПП Капитан Андреево да се вземе незабавно“, каза областният управител на Хасково и председател на РСР на ЮЦР Станислав Дечев. Той подчерта, че с образуването на опашки непосредствено преди Граничния пункт се повишава рискът от тежки катастрофи с фатален край, има пробелм с почистването и поддържането на пътя. „Това не е проблем единствено на област Хасково, това е национален проблем и затова настоявам за неговото незабавно разрешанане“, категоричен е областният управител на Хасково. Съветът прие единодушно предложението по тази точка от дневния ред. 
Областният управител на Смолян Недялко Славов докладва за напредъка по основният приоритет на област Смолян- отварянето на граничния пункт Рудозем- Ксанти. Това ще бъде шестият пункт между България и Гърция. Този проект се финансира по ТГС България – Гърция и според прогнозата на областния управител на Смолян ще бъде завършен през май 2020 година. В ход са процедурите по изпълнение на още едно важно за ЮЦР решение, а именно изграждането на трета лента на трасето Смолян-Асеновград, отчете Недялко Славов. Той говори и за изпълнения ангажимент към НАО „Рожен“, поет от РСР. „Ако има безупречно изпълнено решение, то това е решението за финансирането и инвестициите в Националната астрономическа обсерватория“, подчерта Недялко Славов. 
Губернаторът на #Кърджали Никола Чанев отчете напредъка по решението за изграждане на обходен път на Кърджали. Над 1,5 милиона автомобила минават годишно през Кърджали транзитно, затова изграждането на околовръстен път е от изключителна важност за града . Над 200 милиона лева ще струва цялостното изграждане на околовръстен път, като вече са осигурени 1,5 милиона лева за отчуждителни процедури, отчете още областният управител на Кърджали. 
В дневния ред на заседанието на РСР на ЮЦР бяха включени още представяне на проект за Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ в Пловдив, както и дискусия с представители на Световната банка и МРРБ за промените в изпълнението на политиката за регионално развитие на България и ролята на регионалните съвети. МРРБ вече е готов с проект за изменение на Закона за регионалното развитие и от днес той е на сайта на ведомството за обществено обсъждане. Първото практическо обществено обсъждане на тези изменения се проведе днес в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. Областните управители от ЮЦР, кметове на общини, експерти от министерствата и Световната банка дебатираха повече от час ролята на РСР. Членовете на съвета се обединиха около мнението, че РСР трябва да имат последната дума по целесъобразността на конкретните решение, касаещи съответните региони.

Нели Вълканова

а трета лента на трасето Смолян-Асеновград, отчете Недялко Славов. Той говори и за изпълнения ангажимент към НАО „Рожен“, поет от РСР. „Ако има безупречно изпълнено решение, то това е решението за финансирането и инвестициите в Националната астрономическа обсерватория“, подчерта Недялко Славов. 
Губернаторът на #Кърджали Никола Чанев отчете напредъка по решението за изграждане на обходен път на Кърджали. Над 1,5 милиона автомобила минават годишно през Кърджали транзитно, затова изграждането на околовръстен път е от изключителна важност за града . Над 200 милиона лева ще струва цялостното изграждане на околовръстен път, като вече са осигурени 1,5 милиона лева за отчуждителни процедури, отчете още областният управител на Кърджали. 
В дневния ред на заседанието на РСР на ЮЦР бяха включени още представяне на проект за Международно висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ в Пловдив, както и дискусия с представители на Световната банка и МРРБ за промените в изпълнението на политиката за регионално развитие на България и ролята на регионалните съвети. МРРБ вече е готов с проект за изменение на Закона за регионалното развитие и от днес той е на сайта на ведомството за обществено обсъждане. Първото практическо обществено обсъждане на тези изменения се проведе днес в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково. Областните управители от ЮЦР, кметове на общини, експерти от министерствата и Световната банка дебатираха повече от час ролята на РСР. Членовете на съвета се обединиха около мнението, че РСР трябва да имат последната дума по целесъобразността на конкретните решение, касаещи съответните региони.

Нели Вълканова