Showing 1 - 19 of 19
#Title
 
1Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
2Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
3Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
4Областен съвет по условия на труд
5Областен обществен консултативен съвет
6Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
7Областен съвет по земеделие и гори
8Областен съвет за сигурност
9Областна комисия за обществен ред и сигурност
10Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково
11Регионален пандемичен комитет на област Хасково
12Областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания
13Комисия по заетост към областния съвет за развитие
14Областен съвет за тристранно сътрудничество
15Областен съвет за развитие на Област Хасково
16Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
17Областна комисия “Военни паметници”
18Областна комисия по транспорта
19Областна епизоотична комисия