Областна комисия по транспорта


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Здравкова – Заместник областен управител на Област Хасково;

СЕКРЕТАР: Теодора Грозева – Специалист, дирекция АКРРДС, Областна администрация – Хасково.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Велин Балкански – Заместник кмет, община Хасково;

2. Пламен Димов – Старши експерт в дирекция ОССДСОМП, община Димитровград;

3. Валери Чакъров – Старши инспектор КОН, община Свиленград;

4. Тони Тонев – Младши експерт в отдел ИОС, община Харманли;

5. Никола Матанов – Старши експерт ОМП, община Любимец;

6. Митко Димитров – Главен експерт „Транспорт“, община Тополовград;

7. Живка Пенева – Директор на дирекция ЕАОСАО, община Симеоновград;

8. Светлана Митошева – Главен специалист в дирекция „Строителство и инвестиции“, община Ивайловград;

9. Гинка Тенчева – Началник отдел МПСХД, община Минерални бани;

10.Марем Черибашлъ – Заместник кмет, община Стамболово;

11.Тонка Сарова – Главен експерт „Икономическо развитие”, община Маджарово;

12.Антон Ставрев – Началник Областен отдел „Автомобилна администрация”, Хасково;

13.Ивайло Иванов – Инспектор в сектор „Пътна полиция”, ОДМВР, гр. Хасково;

14.Златко Янков – Старши експерт в отдел ИРД, ОПУ – Хасково;

15.Кунчо Танев – Главен инспектор, Районна железопътна инспекция – Пловдив;

16.Антон Щилянов – представител на  Национална транспортна камара –  Пловдив;

17.Себахтин Исмаил – представител на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България;

18. Митко Полихронов – представител на Корпорация на автомобилните превозвачи в България.

 

Резервен член: Ахмед Ахмед – Младши експерт ТМП, община Стамболово.

 

Областна транспортна схема